Newsletter - regulamin

 

Opis i Regulamin promocji - "Newsletter - 10 zł na zakupy w Outletowo.pl"

 


 

 § 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji dla Klientów „Newsletter - 10 zł na zakupy w Outletowo.pl” zwanej dalej „Promocją” jest:

firma MIT POLSKA Sp. z o.o., KRS 0000177281, nr NIP 583-283-89-40, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakup towaru dostępnego w sklepie internetowym Outletowo.pl pod adresem www.outletowo.pl

3. Promocja prowadzona jest w okresie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., bądź do wcześniejszego wyczerpania produktów dostępnych w sklepie www.outletowo.pl

4. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 15 rok życia i posiadają co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i zarejestrują się jako subskrybenci newslettera sklepu Outletowo.pl

 

§ 2

Zasady Promocji

1. Nagrodę w Promocji stanowi jednorazowy rabat (dalej: rabat) na zakup towarów dostępnych w serwisie www.outletowo.pl w wysokości 10 zł, przyznawany do wartości zakupionych towarów.

2. W terminie od 31 grudnia 2014 r. do odwołania po zapisaniu się do newslettera Outletowo.pl dostarczone zostaną na adres mailowy nowo zarejestrowanego klienta maile potwierdzające rejestrację oraz z jednorazowym kodem rabatowym (dalej: kod rabatowy).

3. Kod rabatowy otrzymany w mailu upoważnia do uzyskania rabatu o wartości 10 zł na zakupy produktów dostępnych w serwisie www.outletowo.pl, o ile wartość zakupów będzie wyższa niż 50 zł.

4. Rabat nie obowiązuje przy zakupach o wartości mniejszej niż 50 zł.

5. Kod rabatowy przyznany nowo zarejestrowanemu klientowi ważny będzie przez 30 dni od daty rejestracji klienta jako subskrybenta newslettera do czasu dokonania zakupu przy użyciu kodu rabatowego przyznanego po rejestracji do newslettera Outletowo.pl.

6. Ilość produktów przeznaczonych do Promocji jest ograniczona do ilości zgromadzonej w magazynie towarów sklepu www.outletowo.pl

7. Warunkiem uczestnictwa w promocji  jest uprzednie zapisanie się na stronie www.outletowo.pl jako subskrybent newslettera.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji rabatu z przyczyn leżących po stronie uczestnika, a w szczególności z powodu niedotrzymania realizacji płatności w terminie przewidzianym regulaminem zakupów serwisu www.outletowo.pl

9. Rabat nie obejmuje kosztów przesyłki. Koszt przesyłki został określony w regulaminie sklepu www.outletowo.pl

10. Uczestnictwo w promocji nie wyklucza równoczesne przyznanie innych rabatów.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.outletowo.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

4. Outletowo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.

Gdańsk 15.03.2016r.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel